T.C

TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Mahalli İdareler Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER     

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE) 

 1  SARI BASIN KARTI

Sarı Basın kartı başvurusu için gerekli belgeler
1-    3 Adet sarı basın kartı beyannamesi 
2-    3 Adet fotoğraf 
3-    5953 sayılı yasaya uygun olarak yapılmış 2 adet sözleşmenin aslı 
4-    İlgili muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesinin aslı 
5-    Muhtarlıktan veya noterden alınacak nüfus cüzdan suretinin aslı 
6-    Noter onaylı öğrenim belgesinin aslı 
7-    Sigortalı işe giriş bildirgesinin aslı 
8-    Adli sicil belgesinin aslı 
9-    Dergi ve gazete çıkaran şirketlerin kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin asılları veya noter onaylı örnekleri 
10- İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği 

 18 ay, ön lisans veya 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için 24 ay, ortaöğrenim mezunları için 28 ay

 2 BASIN TRAFİK KARTI

Basın Trafik Kartı başvurusu için gerekli belgeler
 
1-    Basın Trafik Kartı istek bildirim formu 
2-    Sarı Basın kartının arkalı önlü fotokopisi 
3-    Banka dekontunun aslı.

 

 3

BİMER (3071 Sayılı Devlet Haklarını Kullanılması ile ilgili Devlet kanunları çerçevesinde vatandaşlar ve karşılıklılık  esasları gözetilmek suretiyle Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya konuyla ilgili dilek ve şikayetleri

Belli bir konuyu ihtiva eden, yargıyı ilgilendirmeyen Ad-Soyadı-Adres bilgilerine havi dilekçe (Tüzel kişi adına verilecekse tanıtım evrakları)

30 Gün

 4

4982 Sayılı Bilgi Edinme hakkı Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına dair esas ve usuller hakkında yönetmelik hükümlerine göre T.C vatandaşı, Türkiye’de ikamet eden yabancılar, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı kişilerin bilgi belge talepleri.

  15 iş günü
 
 
 
(Başvurunun birden fazla kurum kapsaması halinde 30 iş günü)
       
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

                     

 

 

İlk Müracaat Yeri:  
İsim    : Zikri KELİKLİ
Unvan : V.H.K.İ.                                     
Adres  : Tarsus Kaymakamlığı                                             
Tel      :0324 614 20 29                                                                     
Faks    :0324 614 65 65                                                                   
E-Posta: 
zikri.kelikli@tarsus.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri  :
İsim    : Z.Filiz DALGIÇ 
Unvan : İlçe Yazı İşleri Müdürü                                                             
Adres  : Tarsus Kaymakamlığı                                                          
Tel      :0324 614 20 29                                                                    
Faks    :0324 624 44 85                                                                    
E-Posta: 
kaymakamlikbulten@gmail.com