T.C

TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Planlama Ve Koordinasyon Bürosu
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER     

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE) 

 1

A) Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi   


1)     Gayrimenkul Satın alımı
2)     Yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul üzerinde intifa hakkı kurulması 
3)     Yabancı Sermayeli Şirketlerin gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi

- Başvuru Dilekçesi 

-Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu gösterir yetki belgesi. 
- Şirketin temsilcisini gösterir yetki belgesi
- a)Şirket ana sözleşmesi
-(b)Şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge 
- Talep edilen taşınmaza ilişkin  1/25 000 ölçekli harita
- Vergi Levhası
- Yabancı gerçek kişi ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri, ortağın yabancı tüzel kişi olması halinde ise, şirketin ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi
- Şirketlerin yöneticilerinin isimleri, kimlik belgeleri ve adresleri
- Varsa son üç yıla kadar şirket bilançosu
- Edinilmek istenilen taşınmazın tapu fotokopisi
- İmza Sirküleri

 2 Ay

       
       
 

 

                     

 İlk Müracaat Yeri: İl Planlama ve Koordinasyon Bürosu

 

 

 

 

İkinci Müracaat Yeri  :
İsim    : Z.Filiz DALGIÇ 
Unvan : İlçe Yazı İşleri Müdürü                                                            
Adres  : Tarsus Kaymakamlığı                                                         
Tel      : 0324 614 20 29                                                                  
Faks    : 0324 624 44 85                                                                   
E-Posta: kaymakamlikbulten@gmail.com